Vill du sälja investeringsguld?

När du vill sälja investeringsguld är du välkommen till oss på Guldbrev. Vi köper investeringsguld i olika former och betalar mycket höga priser för det. Då det vanligen handlar om en högre och renare karathalt, ofta till en högre vikt när det handlar om investeringsguld, så rekommenderar vi att du ringer in till vår kundtjänst för att få en uppskattning av priset.

Vad är investeringsguld?

Guld finns i många olika former. Det är vanligt att man först tänker på guldsmycken när man hör ordet guld, men det har blivit allt vanligare att man också hör talas om investeringsguld. Men vad är investeringsguld egentligen?

Man kallar det guld som köps och säljs för dess ekonomiska värde för investeringsguld. Investeringsguld skiljer sig från smycken och andra typer av guldföremål, då man som innehavare av investeringsguld inte använder guldet på samma sätt. Man "använder" egentligen inte guldet alls, annat sätt än som en ekonomisk investering. De vanligaste formerna av investeringsguld är mynt och tackor.

Varför är just guld en finansiell tillgång?

Guld är en råvara som på grund av sin sammansättning och egenskaper är användbar inom många olika områden utöver i guldsmycken, t.ex. inom tandvården och inom elektronik. Guld rostar inte, är okänsligt mot syra och har utmärkt ledningsförmåga.

Ädelmetaller, och i synnerhet guld, fungerar däremot inte riktigt som andra råvaror. Faktorer som prisokänslighet (på grund av den begränsade tillgången) gör att guld anses vara en finansiell tillgång. Exempelvis är det många riksbanker som innehar stora mängder investeringsguld som valutareserv. Det finns även många fonder som handlar delvis eller uteslutande med guld, och så naturligtvis privatpersoner som köper mindre mängder guldmynt eller guldtackor som sparform eller investering.

Priset på guld är relativt stabilt. Om man jämför med andra råvaror på råvarumarknaden så är guldkursen ganska stabil. Detta beror på att tillgången på guld är stabil och att det finns stora reserver i centralbankerna. Trots att det fortfarande utvinns guld på många håll i världen är det regelbundna tillskottet inte tillräckligt stort för att ha någon större effekt på priset. En annan faktor som håller guldpriset stabilt är att det mesta av allt guld som någonsin grävts upp fortfarande finns kvar. Det är alltså ingen förbrukningsvara som de flesta andra råvaror.

Värdet på guld brukar stiga i kristider, då värdet på andra investeringar oftast går ner. Det har vi fått se prov på under de senaste åren, när guldpriset har skjutit i höjden. I det avseendet är förstås guldpriset inte helt stabilt, men det är främst externa faktorer som fått guldpriset att öka. Riksbankernas stimulansåtgärder, ofta med "nytryckta pengar", bidrar exempelvis till inflation och pressar upp investeringsguldets och många andra råvarors nominella värde.

På så sätt har investeringsguldet varit ett bra val under åren som gått. Priset är fortfarande mycket högt och många överväger att sälja sitt investeringsguld idag och plocka hem vinsten.

Guldtackor och Guldmynt

Guldtackor kan man hitta i många olika storlekar från 1 gram och upp till hela 250 kg, men bland privata investerare är det ovanligt med guldtackor större än ett kilo. Det finns ett flertal tillverkare av guldtackor, bland annat svenska Boliden, tyska Heraeus och australiensiska Perth Mint.

Guldtackor och guldmynt

I princip alla tillverkas i guldhalten 24 karat, d.v.s. rent guld, men märks med guldhalten uttryckt i tusendelar, exempelvis "999".

Guldmynt är en annan vanligt förekommande form av investeringsguld. Det finns två olika typer av guldmynt. Den ena typen är historiska mynt som riksbanker världen runt har gett ut under guldmyntfot, som valuta. Många historiska mynt ges också ut på nytt som s.k. "re-strikes" och har samma penningvärde som förlagan.

Den andra typen av guldmynt går under beteckningen ”Bullionmynt”. Sådana mynt har inget egentligt penningvärde om de inte tillverkas av en riksbank. Dessa värderas efter metallvärdet och innehåller i regel 31,1034 gram guld – vilket även kallas för ett ”troy ounce”. Till skillnad från historiska mynt tillverkas de ibland i 24 karats guld. Historiskt har guldmynt tillverkats i lägre karathalter eftersom rent guld är mjukt och lätt att repa – ingen bra egenskap för mynt om de inte som investeringsguld förvaras i kassaskåp och sällan hanteras.

Att sälja Guldtacka eller Guldmynt

På Guldbrev har vi erfarenhet av att värdera och köpa just guldtackor och guldmynt. Priset som vi betalar varierar och beror på olika faktorer - vikten på föremålet och dess karathalt. När du vill sälja investeringsguld så rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst för att få det mest aktuella guldpriset. Vi hjälper dig med en prisuppskattning över telefon. Du kan även skicka ett e-mail. Våra kontaktuppgifter hittar du under ”kontakta oss”.

Beställ inom
Tim
00:
Min
00:
Sek
00

så skickar vi ditt Guldbrev idag.
Ditt Guldbrev® skickas hem till den folkbokföringsadress som ditt personnummer är knutet till varför vi behöver denna uppgift.

  • Pengar senast 24h efter värdering

  • Högt förtroende hos Trustpilot

  • Försäkrat genom Postens REK-brev

  • Återvinning av guld är hållbart

Sälj guld till vårt högsta guldpris

Uppdaterat 2024-04-22

(per gram för 24 karat)

  • 14k
  • 18k
  • 20k
  • 24k

Gäller guldtackor från Boliden som skickas nästkommande vardag, maximerat till 25 gram/person. Se vår prislista, villkor för pris med snabbhetsbonus och villkor för våra högsta priser här.

Beställ gratis guldbrev