Grund för hur pris sätts

Hur värderas mitt guld,
och vad påverkar mitt pris.

Vi på Guldbrev värderar ditt guld noggrant via en tredje part, d.v.s. ett företag utan koppling till Guldbrev för att du som kund ska känna dig trygg att värderingen sköts på ett korrekt sätt.

Vårt pris ändras ofta. Du erbjuds det pris som gäller den dag som Föremålet tas emot enligt vad som anges på Hemsidan och på Mina Sidor. Därför är de dagsaktuella guldpriserna på www.guldbrev.se inte en garanti för vilket pris du kommer att erbjudas. När du fått priset och angett ditt kontonummer betalar vi ut inom 24 timmar.

De finns flera faktorer som påverkar det pris du får.

 • Vilken karathalt guldet har (d.v.s. guldets renhet).
 • Hur mycket guldet väger (endast guldets vikt har betydelse, inte exempelvis ädelstenar som vi rekommenderar att du plockar bort innan föremålet skickas in).
 • Hur mycket guld du skickar in (grampriset kan variera för olika mängder gram inskickat guld).

När vi sätter priset tar vi också hänsyn världsmarknadspriset och vad marknaden i övrigt betalar.

Utöver detta arbetar Guldbrev också med en snabbhetsbonus och ett ordinarie pris i våra prislistor som rör karathalter lägre än 24 karat. Snabbhetsbonusen uppnår du genom att skicka in ditt guld för försäljning samma dag som du mottagit ditt guldbrev från oss på Posten. Vi betalar 15 % mer till kunder som möter kravet för att få snabbhetsbonus, annars betalar vi ut efter ordinarie prislista. Du kan se skillnaden i pris mellan snabbhetsbonus och ordinarie genom att växla mellan de olika lägena under viktreglaget där priserna visas på www.guldbrev.se

För 24 karat betalas två olika priser, ett lägre pris för 24 karat utan certifikat och ett högre pris för 24 karat med certifikat s.k. investeringsguld. Du kan se skillnaden i pris mellan utan och med certifikat genom att växla mellan de olika lägena under viktreglaget som visas på www.guldbrev.se

När vi värderar dina föremål så värderas samtliga föremål tillsammans, inte individuellt. Du får alltså ett totalt pris för samtliga inskickade guldföremål. För att se det dagsaktuella priset kan du på www.guldbrev.se ställa in karathalt och sammanlagd vikt för dina föremål samt välja ordinarie pris eller pris med snabbhetsbonus. Har du flera olika karathalter som du vill skicka in så skriver du in vikten på de olika karathalterna för att få fram ett dagsaktuellt totalpris.

Observera att det pris du får styrs av de faktorer som gäller den dagen då vi mottar ditt guldbrev och kan avvika från de dagsaktuella prisuppgifterna på www.guldbrev.se. Guldbrev kan inte garantera ett historiskt pris som angivits eftersom det är mycket som kan ha hänt med guldpriset sedan dess

På Mina sidor på www.guldbrev.se kan du logga in säkert med BankID och följa hela processen. Där kan du se när vi mottagit ditt guld, vilken värdering dina föremål fått samt godkänna försäljning och ange ditt kontonummer för snabb utbetalning.

Du har alltid 5 dagars ångerrätt från det att värderingen har gjorts. Guldbrev betalar ut dina pengar inom 24 timmar.

Utbetalning till ditt kontonummer via banköverföring är kostnadsfritt men väljer du istället att få dina pengar utbetalda med bankavi så tar din bank ut en avgift om 49kr.

Beställ inom

så skickar vi ditt Guldbrev idag.
Paragraf 9 i förordningen om handel med begagnade varor (SFS 1999:272) kräver att samtliga kunders identitet kan styrkas. Ditt Guldbrev® skickas hem till den folkbokföringsadress som ditt personnummer är knutet till varför vi behöver denna uppgift.

 • Pengar senast 24h efter värdering

 • Högt förtroende hos Trustpilot

 • Försäkrat genom Postens REK-brev

 • Återvinning av guld är hållbart
Läs om
grunderna för
hur priset bestäms

Dagens guldpriser

Priset sätts då vi tar emot ditt guld,
det kan avvika från dagens pris

(Total summa för 24 karat)

 • 8k
 • 14k
 • 18k
 • 20k
 • 22k
 • 24k
 • 1g

24 karat med certifikat
10% bättre betalt


Om du har olika karat som du vill sälja Klicka här

Beställ guldbrev