Hur värderar ni mitt guld?

1. Karathalten kontrolleras

Först kontrolleras guldets renhet - dess karathalt. Detta sker med hjälp av skraptester på en sk Arkansas sten och olika styrkor av kungsvatten. Kungsvatten är en av få kemiska blandningar som reagerar på guld. Som mest kan guldet vara 24 karat, vilket betyder att det är 99,9% rent.

Våra guldvärderare har alla har lång erfarenhet av att värdera guld.

2. Guldet vägs

De guldvågar vi använder är inte bara "extra känsliga vågar" som tyvärr många guldhandlare säger sig ha.

Våra vågar är specialtillverkade och certifierade mätinstrument som godkänts inom EU som guldvågar. Dessa kalibreras i sin tur av en oberoende organisation - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

3. Slutligen får du ditt pris

När vi vet både karathalt och vikt på allt ditt guld, räknar vårt system ut ditt totala guldpris som uppdateras dagligen. Därefter meddelas du ditt gulds värde via e-post. Nu kan du ange kontonummer via Mina sidor och därefter betalas dina pengar ut.

Om du inte är nöjd har du 5 dagars ångerrätt och kan begära retur.

4. Pengar utbetalas inom 24 timmar

Allt detta sker senast inom ett dygn från det att vi tagit emot ditt Guldbrev, värderat ditt guld samt mottagit ditt kontonummer!

Vårt löfte om att betala ut dina pengar inom 24 timmar efter att värderingen är klar, och att vi mottagit ditt kontonummer, tar vi på allra största allvar. Vi garanterar att vi håller detta löfte till 100% (med undantag för helger och helgdagar). Vi förutsätter att avtalet du skickat in är giltigt.

Detta är ett löfte många av våra största konkurrenter inte ger dig. Om du inte vill vänta i veckor på dina pengar - välj Guldbrev!

Beställ inom
Tim
00:
Min
00:
Sek
00

så skickar vi ditt Guldbrev idag.
(Tiduret ovan är ej kopplat till ev. erbjudanden)
Paragraf 9 i förordningen om handel med begagnade varor (SFS 1999:272) kräver att samtliga kunders identitet kan styrkas. Ditt Guldbrev® skickas hem till den folkbokföringsadress som ditt personnummer är knutet till varför vi behöver denna uppgift.

  • Pengar senast 24h efter värdering

  • 5 dagars ångerrätt

  • Högt förtroende hos Trustpilot

  • Fri frakt och försäkring ingår

Sälj guld till vårt högsta guldpris

(per gram för 24 karat)

  • 14k
  • 18k
  • 20k
  • 24k

Gäller guldtackor från Boliden som skickas nästkommande vardag, maximerat till 25 gram/person. Se vår prislista, villkor för pris med snabbhetsbonus och villkor för våra högsta priser här.

Beställ guldbrev