Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och kommer då ersätta Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulation, är en ny lag som gäller i alla EU-länder och reglerar hur personuppgifter får användas.  GDPR innebär att det ställs högre krav på företag gällande integritetsskydd och att kundens rättigheter blir tydligare.

Guldbrev värnar om kundernas personliga integritet och vill att alla ska känna sig trygga med vår hantering av personuppgifter. Här nedan följer en beskrivning av hur vi jobbar med personuppgifter samt vilka rättigheter du som kund har.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är upplysningar som handlar om dig och som identifierar dig personligen. Några exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, personnummer och telefonnummer.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Guldbrev AB (org nr 556743–3460), Box 5203 102 45 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter.

Hur samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Vi samlar in namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer genom att du som kund själv fyller i dessa uppgifter i samband med beställningen.

Vi samlar in adressuppgifter via Folkbokföringsregistret.

Vi tar in bankkontonummer genom att du som kund själv kommunicerar detta till oss.

Guldbrevs syfte för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och hanterar personuppgifter med anledning av följande syften:

  1. För att kunna ingå och fullgöra ett avtal med dig som kund.
  2. För att kunna uppfylla vår rättsliga skyldighet i enlighet med gällande lagstiftning för handel med begagnade varor.

Personliga erbjudanden från Guldbrev

Vid beställning av ett nytt Guldbrev väljer du som kund om du önskar motta erbjudanden och utskick från oss via e-post. I de fall du har godkänt detta används personuppgifterna till utskick av nyhetsbrev och erbjudanden.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas efter avslutad transaktion med anledning av vår rättsliga förpliktelse i enlighet med gällande lagstiftning för handel med begagnade varor.

För att uppfylla kraven i gällande lagstiftning och för att kunna svara på de krav Guldbrev har från Polismyndigheten sparas alla personuppgifter. Detta gäller för de kunder som har sålt varor till oss.

Personuppgifter för de kunder som enbart har beställt ett Guldbrev, utan att skickat in varor till oss, lagras endast i de fall kunden har givit oss medgivande att kommunicera erbjudande. Personnummer raderas dock efter 12 månader. Det utskickade brevet blir därefter obrukbart.

Övrigt om personuppgifter

Guldbrev inhämtar adressuppgifter från Folkbokföringsregistret efter att kund har lämnat sitt personnummer i samband med beställningen av ett brev. Övriga personuppgifter inhämtas direkt från kund.

Guldbrev delar personuppgifter med Polismyndigheten.

Våra kunders rättigheter

Våra kunder har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas.

Kunderna har rätt att kräva att personuppgifterna raderas i de fall som kunden inte har sålt något till Guldbrev. Vi kan radera alla personuppgifter förutsatt att det inte strider mot en rättslig förpliktelse.

Kunden har rätt att kräva en kopia på de personuppgifter som vi har sparade om kunden.

Våra kunder har rätt att avsäga sig utskick av nyhetsbrev och erbjudanden från oss. Detta sker genom att använda sig av avregistreringslänken som finns på alla våra utskick eller genom direkt kontakt med vår kundtjänst.

Cookies

När du besöker Guldbrevs hemsida informerar vi om att cookies sparas i din webbläsare. Om du vill ta bort de sparade cookies får du gå till inställningar i din webbläsare och radera dessa. Därefter uppmanas du att ej besöka någon av Guldbrevs hemsidor för att undvika att flera cookies sparas i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur cookies används under punkt 13 i Våra Villkor.

Kontaktuppgifter

Alla förfrågningar om personuppgifter skall ske till: [email protected]

Guldbrev AB (org nr 556743–3460) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter.

Beställ inom
Tim
00:
Min
00:
Sek
00

så skickar vi ditt Guldbrev idag.
Ditt Guldbrev® skickas hem till den folkbokföringsadress som ditt personnummer är knutet till varför vi behöver denna uppgift.

  • Pengar senast 24h efter värdering

  • Högt förtroende hos Trustpilot

  • Försäkrat genom Postens REK-brev

  • Återvinning av guld är hållbart

Sälj guld till vårt högsta guldpris

Uppdaterat 2024-07-13

(per gram för 24 karat)

  • 14k
  • 18k
  • 20k
  • 24k

Gäller guldtackor från Boliden som skickas nästkommande vardag, maximerat till 25 gram/person. Se vår prislista, villkor för pris med snabbhetsbonus och villkor för våra högsta priser här.

Beställ gratis guldbrev