Hur värderar ni mitt guld?

Såhär värderas guld du säljer till Guldbrev1. Karathalten kontrolleras

Först kontrolleras guldets renhet - dess karathalt. Detta sker med hjälp av skraptester på en sk Arkansas sten och olika styrkor av kungsvatten. Kungsvatten är en av få kemiska blandningar som reagerar på guld. Som mest kan guldet vara 24 karat, vilket betyder att det är 99,9% rent.

Våra guldvärderare har alla har lång erfarenhet av att värdera guld.

Guldbrev använder godkända guldvågar som regelbundet kontrolleras av SP2. Guldet vägs

De guldvågar vi använder är inte bara "extra känsliga vågar" som tyvärr många guldhandlare säger sig ha.

Våra vågar är specialtillverkade och certifierade mätinstrument som godkänts inom EU som guldvågar. Dessa kalibreras i sin tur av en oberoende organisation - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

När du säljer guld till Guldbrev värderas ditt guld av våra Guldvärderare vilket kan ge dig 1000 -lappar3. Slutligen får du ditt pris

När vi vet både karathalt och vikt på allt ditt guld, räknar vårt system ut ditt totala guldpris som uppdateras dagligen. Därefter meddelas du ditt gulds värde via e-post, och dina pengar betalas ut.

Om du inte är nöjd har du 5 dagars ångerrätt och kan begära retur.

4. Pengar utbetalas inom 24 timmarKlocka

Allt detta sker senast inom ett dygn från det att vi tagit emot ditt Guldbrev och värderat ditt guld!

Vårt löfte om att betala ut dina pengar inom 24 timmar efter att guldet värderats tar vi på allra största allvar, och garanterar att vi håller detta löfte till 100% (med undantag för helger och helgdagar). Vi förutsätter att kontonummer ska ha kommit oss till handa senast i samband med värderingen, samt att avtalet du skickat in är giltigt.

Detta är ett löfte många av våra största konkurrenter inte ger dig. Om du inte vill vänta i veckor på dina pengar - välj Guldbrev!