Visste du att

  • <Rubriken hamnar här>

  • Andelen återvunnet guld skulle kunna vara mycket större, vilket skulle göra hela guldindustrin mycket skonsammare för miljön. Vi jobbar därför för att bidra till att mer guld återvinns och används om och om igen, istället för att upprätta nya gruvor. På det sättet klimatkompenserar guldåtervinning för mycket andra utsläpp och är den hållbara vägen framåt.

Beställ guldbrev