Att återvinna guld är positivt för miljön!

  • <Rubriken hamnar här>

  • Att återvinna material är en av de viktigaste sakerna vi alla kan göra för miljön – det gäller även guld. Återvunnet guld används där man annars hade använt sig av ny-uppgrävt guld från gruvor. Att gräva upp guld kräver mycket koldioxidutsläpp och har stor påverkan på ekosystemen där gruvorna uppförs. Att återvinna guld har däremot minimal negativ miljöpåverkan i jämförelse med att gräva upp guld i en gruva, vilket i förlängningen betyder att man gör klimatet en stor tjänst om man återvinner sitt guld.

 

Visste du att

  • <Rubriken hamnar här>

  • Andelen återvunnet guld skulle kunna vara mycket större, vilket skulle göra hela guldindustrin mycket skonsammare för miljön. Vi jobbar därför för att bidra till att mer guld återvinns och används om och om igen, istället för att upprätta nya gruvor. På det sättet klimatkompenserar guldåtervinning för mycket andra utsläpp och är den hållbara vägen framåt.

Beställ guldbrev