Att återvinna guld är positivt för miljön!

  • <Rubriken hamnar här>

  • Att återvinna material är en av de viktigaste sakerna vi alla kan göra för miljön – det gäller även guld. Återvunnet guld används där man annars hade använt sig av ny-uppgrävt guld från gruvor. Att gräva upp guld kräver mycket koldioxidutsläpp och har stor påverkan på ekosystemen där gruvorna uppförs. Att återvinna guld har däremot minimal negativ miljöpåverkan i jämförelse med att gräva upp guld i en gruva, vilket i förlängningen betyder att man gör klimatet en stor tjänst om man återvinner sitt guld.

 

Beställ guldbrev