1. Karathalten kontrolleras

Först kontrolleras guldets renhet – dess karathalt. Detta sker med hjälp av skraptester på en sk Arkansas sten och olika styrkor av kungsvatten. Kungsvatten är en av få kemiska blandningar som reagerar på guld. Som mest kan guldet vara 24 karat, vilket betyder att det är 99,9% rent.

Våra guldvärderare har alla har lång erfarenhet av att värdera guld.

2. Guldet vägs

De guldvågar vi använder är inte bara ”extra känsliga vågar” som tyvärr många guldhandlare säger sig ha.

Våra vågar är specialtillverkade och certifierade mätinstrument som godkänts inom EU som guldvågar. Dessa kalibreras i sin tur av en oberoende organisation – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

3. Slutligen får du ditt pris

När vi vet både karathalt och vikt på allt ditt guld, räknar vårt system ut ditt totala guldpris som uppdateras dagligen. Därefter meddelas du ditt gulds värde via e-post. Nu kan du ange kontonummer via Mina sidor och därefter betalas dina pengar ut.

4. Pengar utbetalas inom 24 timmar

Allt detta sker senast inom ett dygn från det att vi tagit emot ditt Guldbrev, värderat ditt guld samt mottagit ditt kontonummer!

Vårt löfte om att betala ut dina pengar inom 24 timmar efter att värderingen är klar, och att vi mottagit ditt kontonummer, tar vi på allra största allvar. (med undantag för helger och helgdagar).

Detta är ett löfte många av våra största konkurrenter inte ger dig. Om du inte vill vänta i veckor på dina pengar – välj Guldbrev!

Beställ guldbrev