Guldbrev samarbetar med RödaKorset

 

Från och med den 23 September 2013 samarbetar Guldbrev med RödaKorset.

Samarbetet innebär att vi skänker alla Icke guldhaltiga föremål som ni kunder väljer att inte få tillbaka.

Har man som kund några invändningar mot att RödaKorset får de föremål man inte vill ha tillbaka så
går det bra att höra av sig till vår kundtjänst och meddela detta så tar vi bort eventuella föremål.
Telefonnummer till Kundtjänst 08- 12 00 28 00

Röda Korset är den största humanitära organisationen i världen och finns i 188 länder och har 97 miljoner medlemmar.
Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Rörelsen är religiöst och politiskt obunden och tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade parterna i ett krig eller konflikt, utan bara för de enskilda som drabbats.

Röda Korset har erhållit totalt tre fredspris (fyra med Henri Dunants 1901) för insatser under första respektive andra världskriget, samt som tack för ess insatser i mänsklighetens tjänst i 100 år.

Det finns cirka 1 100 lokalföreningar, så kallade kretsar, i Sverige som engagerar ca 31 000 aktiva frivilliga som arbetar med olika verksamheter ideellt. På de flesta större orter driver man samlingsplatser kallade Mötesplats Kupan med bland annat social verksamhet och secondhand-försäljning. Föremålen som ni kunder väljer att inte få tillbaka och som inte är i guld skänker vi till Röda Korset. Fina föremål hamnar då på dessa secondhandbutiker och bidrar till Röda Korsets verksamhet.

I Sverige arbetar Röda Korset bland annat med katastrofberedskap, stöd till flyktingar och asylsökande, vård till papperslösa och tortyrskadade, utbildningar i första hjälpen och folkrätt samt socialt arbete.

Svenska Röda Korset arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas. När det finns behov och brister i samhället försöker man påverka politiker och myndigheter att till exempel göra förändringar i lagstiftningen för att exempelvismigranters rättigheter ska tillgodoses.

Svenska Röda Korset arbetar även för att den internationella humanitära rätten, det som i dagligt tal kallas krigets lagar, ska respekteras i högre utsträckning.

Vi på Guldbrev är stolta över vårt samarbete med RödaKorset och hoppas kunna hjälpa till så gott vi kan. Vi kommer även kostnadsfritt hjälpa Röda Korset att värdera olika guldföremål som de fått skänkta till sig.

Vill du stödja Röda Korset så kan du gå in på deras hemsida www.redcross.se och bli månadsgivare eller själv bestämma ett engångsbelopp på vad du kan tänka dig att skänka.

Stöd RödaKorset genom att sätta in en summa på: Bankgiro 900-8004 eller PlusGiro 900 800-4.